Dziś jest: niedziela 23 października 2016 | Imieniny obchodzą: Marleny, Seweryna, Odylii

Strona Główna

OGŁOSZENIE
W ZWIĄZKU Z WOLNYMI STANOWISKAMI DO HANDLU ZNICZAMI I  KWIATAMI PRZY CMENTARZU PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W ORNECIE W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, PROSZĘ O SKŁADANIE WNIOSKÓW PRZEZ ZAINTERESOWANE OSOBY DO URZĘDU MIEJSKIEGO W ORNECIE W TERMINIE DO DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.
 
PODANIA ZŁOŻONE PO WSKAZANYM TERMINIE BĘDĄ ROZPATRYWANE TYLKO W PRZYPADKU STWIERDZENIA WOLNYCH MIEJSC.
  Burmistrz Ornety
  Ireneusz Popiel

 

 

JPGJPG
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO (pobierz)
karta zgłoszenia konkurs filmowy (pobierz)
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO (pobierz)

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej dotyczący szczepienia lisów w dniach
17-21 września 2016 roku

(pobierz)


 
 25 sierpnia Burmistrz Ornety podpisał umowy na dofinansowanie dwóch projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na oba projekty Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Pierwszy projekt „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L NR 115008 ORAZ MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ DRWĘCĘ WARMIŃSKĄ” swoim zakresem obejmuje przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 513 w Klusajnach do kościoła we wsi Bogatyńskie,  wraz z obiektem mostowym, budowę chodnika, przebudowę przepustów oraz zjazdów. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2019. Całkowity koszt projektu to 3 215 600,02 PLN, w tym dofinansowanie 2 046 085,00 PLN.
Drugi projekt „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115012N NA ODCINKU KM OK. 0+750 DO KM 2+008 W MIEJSCOWOŚCI KROSNO - ETAP III” przewiduje przebudowę odcinka drogi, poprzez wykonanie podbudowy, odwodnienie pasa drogowego, położenie nowej nawierzchni oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2016-2019. Jego całkowity koszt to 1 128 765,53 PLN, a dofinansowanie 718 233,00 PLN.
Gmina Orneta w porozumieniu z Powiatem Lidzbarskim zrealizuje projekt "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1397N (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ DW 507 ORNETA - HENRYKOWO - PIENIĘŻNO, DO WIADUKTU KOLEJOWEGO OLSZTYN -BRANIEWO)", na który Powiat, podobnie jak Gmina uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1397N wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. wykonanie zjazdów, przepustów, oznakowania poziomego i pionowego, progu zwalniającego i barier ochronnych. Koszt całkowity projektu po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy przez Powiat wyniesie 513 891,14 PLN, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 317 444,00 PLN, natomiast wkład Powiatu i Gminy wyniesie po 98 223,57 PLN.
 
 
 

 


 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Ornety informuje, że można ubiegać się o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Wnioski o oszacowanie szkód dostępne będą w Referacie Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu (Kamieniczka B).
Kompletne wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2016 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie.


  

 Burmistrz Ornety
    Ireneusz Popiel


 
ZAPR
 
 
17 marca br. Olsztynie odbyła się Gala – Wzorowa Gmina,
podczas której Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel
odebrał z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
certyfikat dla miasta. Nominowani do otrzymania tych prestiżowych wyróżnień
zostali poddani dokładnej ocenie przez Kapitułę Konkursu.
Orneta została doceniona w kategorii – Lider Gospodarki.
  

INFORMACJA ZAMKNIĘCIE DROGI
 
 
 
 
 

 
 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE ZREALIZOWANE 
OD 12.2014 DO 11.2015
 
 

 

 

 

 

AktualnościUrząd MiejskiMapa OrnetyHistoria i legendyMiasta partnerskieOgłoszenia i informacjeOświata, Kultura i SportFundusze EuropejskieKomunikacjaOpieka zdrowotnaWypoczynekGospodarka OdpadamiDecyzje ŚrodowiskoweFirmyInformacja turystycznaOrganizacje pozarządoweBezpieczne Miasto i Gmina OrnetaSołtysiPrzetargi i ogłoszeniaLinkiSesje Rady Miejskiej - materiał videoPolityka Jakości w Urzędzie MiejskimWydarzenia - Placówki Oświatowe i inneStrefa Przedsiębiorczości Umowy z UEJoannici - oddział miejscowy w OrnecieInwestycje, Remonty, Oferta InwestycyjnaMłodzieżowa Rada Miejska