Dziś jest: niedziela 2 sierpnia 2015 | Imieniny obchodzą: Alfonsa, Kariny, Gustawa

Strona Główna


 
 
DEKLARACJA (pobierz)
 

 
Oświadczenie prasowe
 
 
W toku przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Ornecie kontroli Najwyższa Izba Kontroli badała gospodarowanie przez Gminę wybranymi składnikami majątkowymi w latach 2009-2014. Pomimo przeprowadzenia wybiórczej kontroli w bardzo ograniczonym zakresie, ogólna ocena Gminy Orneta, w trójstopniowej skali, jest pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości mają charakter incydentalny, bez faktycznego wpływu na całokształt działalności Gminy w zakresie gospodarowania mieniem.
Brak całkowicie pozytywnej oceny wynika zarówno z cząstkowego zakresu kontroli, jak i nieuwzględnienia przez NIK aspektów wykonywania przez Gminę zadań na rzecz społeczności lokalnej, co nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na rezultat finansowy. Niemożliwe jest w przypadku gminy podejście czysto biznesowe. Podkreślić należy, iż kontroli podlegały różne inwestycje podejmowane przez gminę na przestrzeni wielu lat, nawet z 2009 roku, czyli jeszcze przed objęciem władzy przez obecną Radę Miejską i Burmistrza. W analogicznych okolicznościach w 2014 r., jeszcze przed rozpoczęciem kontroli, Gmina dochowała już należytej staranności w zakresie wyceny zamienianych nieruchomości. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, podjęliśmy już stosowne działania zmierzające do udoskonalenia gospodarowania przez Gminę swoim mieniem.
O wynikach kontroli poinformowaliśmy na ostatniej sesji Rady Miejskiej zarówno Radnych, jak i mieszkańców, co zostało przyjęte z aprobatą.

          Najwyższa Izba Kontroli nie postawiła Urzędowi Miejskiemu żadnych zarzutów i nie toczy się wobec nas żadne postępowanie. 

        Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących nienałożenia na wykonawcę inwestycji w Dąbrówce kary umownej w wysokości 247 500 zł pragnę podkreślić, iż z treści dzisiejszego oświadczenia NIK z niewiadomych nam przyczyn nie wynikają kluczowe informacje, zgodnie z którymi w chwili odbioru przedmiotu umowy Gmina Orneta nie miała świadomości opóźnień, których dopuścił się wykonawca. W ocenie Gminy nie było zatem żadnych podstaw faktycznych lub prawnych do naliczenia wobec wykonawcy kar umownych. Po doręczeniu do Urzędu wystąpienia pokontrolnego NIK wystąpiliśmy do Syndyka masy upadłościowej wykonawcy ze stosownym roszczeniem. Zarówno wystąpienie pokontrolne, jak i dzisiejsze oświadczenie NIK w żaden sposób nie odnosi się do wątpliwości w zakresie wysokości ewentualnej kary umownej, które podnosiliśmy w toku prowadzonej kontroli.
       Należy nadto wykazać całkowite niezrozumienie wobec treści oświadczenia NIK, gdyż przedstawionej dziś stanowisko w żaden sposób nie współgra z wystawioną Gminie Orneta oceną pozytywną pomimo stwierdzonych naruszeń w zakresie gospodarowania mieniem gminy.

   

BURMISTRZ ORNETY

                                                                                                                                                 Ireneusz Popiel

 


 

OGŁOSZENIE Nr RO.0050.1.5.2015
BURMISTRZA ORNETY
Z DNIA 28 MAJA 2015 roku
W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2016 - 2019

 (pobierz)


 

  Wstępny projekt zagospodarowania terenu targowiska przy ul. Wodnej w Ornecie


 

 


pdf

Trwa ogólnopolski projekt pod nazwą „Szlakiem Zabytków Ciekawej Architektury”. Jego celem jest promocja turystyki regionalnej oraz pokazanie walorów zabytków w naszym kraju. Każdy z internautów może zgłosić zabytkowy pałac lub zamek. W konkursie jest już ich ponad 100. Dla autorów najciekawszych wpisów i komentarzy – nagrody.
Głosujmy na Ornetę!!!!! – w chwili obecnej zgłoszono już 5 obiektów.
Link do projektu: szlakiemzabytkow.sprinet.pl/szlakiem-zabytkow-ciekawej-arch….


 

  Inwestycje i pozyskane środki z zewnątrz

      w kadencji 2010 - 2014   

Burmistrza Ireneusz Popiela

(pobierz-pdf)


 

AktualnościUrząd MiejskiMapa OrnetyHistoriaOgłoszenia i informacjeMiasta partnerskieOświata, Kultura i SportFundusze EuropejskieKomunikacjaOpieka zdrowotnaWypoczynekGospodarka OdpadamiFirmyInformacja turystycznaOrganizacje pozarządoweBezpieczne Miasto i Gmina OrnetaSołtysiPrzetargi i ogłoszeniaLinkiSesje Rady Miejskiej - materiał videoPolityka Jakości w Urzędzie MiejskimWydarzenia - Placówki Oświatowe i inneStrefa Przedsiębiorczości Umowy z UEJoannici - oddział miejscowy w OrnecieInwestycje, Remonty, Oferta Inwestycyjna