Dziś jest: poniedziałek 22 grudnia 2014 | Imieniny obchodzą: Honoraty, Zenona, Franciszki

Strona Główna

 

 

 

Inwestycje i pozyskane środki z zewnątrz

 

 

      w kadencji 2010 - 2014   

Burmistrza Ireneusz Popiela

(pobierz-pdf)


 

Przystanki autobusowe przy ul. 1-go Maja w Ornecie zostały zatwierdzone!

 


 

 

Urząd Miejski w Ornecie dostał nominację do nagrody Gmina Roku 2014

 

 

Urząd Miejski w Ornecie uzyskał nominację do tytułu Symbol Polskiej Samorządności 2014 
 

 
Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzich w Olsztynie na wniosek dotyczący oznakowania drogi wojewódzkiej nr 507 z drogą "Strefy Przedsiebiorczości"
 
 

 

"Spalarni"  nie będzie !

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wydając w dniu 10 lipca 2014 r. decyzję znak: SKO.60.60.2014  , utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Ornety z dnia 9 kwietnia 2014 roku znak RRiGG.6220.10.2011 uchylającą  wydane warunki środowiskowe dla  instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów w obrębie byłego lotniska w Ornecie i odmawiającą ustalenia takich warunków dla tej inwestycji.
Decyzja SKO jest ostateczna i nie służy od niej dalszy środek odwoławczy.
Na decyzję SKO przysługuje skarga, którą składa się za pośrednictwem SKO do Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie decyzji SKO.


Burmistrz Ornety
Ireneusz Popiel

 


DZIAŁANIA BURMISTRZA ORNETY
W SPRAWIE WYZNACZENIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
NA ul. 1 Maja i ul. Olsztyńskiej

 

 
Projekt zagospodarowania tymczasowego targowiska przy ulicy Przemysłowej w Ornecie.

 

SPRAWOZDANIE

VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

XX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2014

(pobierz)

 

 
 
Komunikat
Burmistrza Ornety i firmy Skanska 
w sprawie przebudowy DW 513
 
W związku z trwającymi robotami drogowymi związanymi z przebudową drogi wojewódzkiej nr 513 obejmującymi teren miasta, występują utrudnienia w ruchu drogowym.
W celu zminimalizowania pojawiających się niedogodności dla uczestników ruchu oraz mieszkańców, podjąłem decyzję o udostępnieniu od dnia 24 marca 2014r. nowo wybudowanych dróg położonych w tzw. „strefie przedsiębiorczości”  przy ulicy Przemysłowej i przeniesieniu ruchu tranzytowego poza teren zabudowany miasta.
Przyczyni się to do zmniejszenia natężenia ruchu, między innymi, na ulicy Wodnej, Kopernika i 1 Maja.
W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015, która pozwoli wyprowadzić ruch z ulicy Wodnej, Kopernika i 1 Maja. Będzie to tzw. „mała obwodnica” przebiegająca od drogi wojewódzkiej nr 507, poprzez „strefę przedsiębiorczości” , łącznik koło firm: MIRPOL, DALKIA, ELEWARR i ulicą Dworcową do połączenia z ul. 1 Maja.
Mając powyższe na uwadze, liczę na cierpliwość i wyrozumiałość wszystkich tych, którzy doświadczają różnego rodzaju utrudnień związanych z realizowaną obecnie wojewódzką inwestycją drogową.
Za wszelkie niedogodności, przepraszam.
 
Burmistrz Ornety
 
Ireneusz Popiel
 
jpg
 

 

 


Gmina Orneta, spośród 31 wniosków złożonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie znalazła się na I miejscu listu rankingowej z projektem, dzięki któremu otrzyma zwrot środków – tj. refundację za zakupiony w ubiegłym roku samochód ratowniczo –gaśniczy dla OSP w Ornecie. W ogólnym rozliczeniu wkład własny Gminy do zakupionego w 2013r. samochodu kosztującego 725 772,00 zł wyniósł  49 354,40 zł.  Relację z przekazania samochodu (wrzesień 2013r.)można obejrzeć na stronie www.tvorneta.plŚrodki finansowe na zakup samochodu pozyskano w 2013r. z Zarządu Głównego OSP, Komendy Głównej PSP,  od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosty Lidzbarskiego i Gminy Orneta.  Dzięki ogłoszonemu w 2014r. konkursowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne, Gmina złożyła wniosek w lutym 2014 r. i otrzymała refundację kosztów, które poniosła jako wkład do zakupu samochodu. 

W projekcie oprócz refundacji kosztów posiadanego samochodu, założono również zakup nowego sprzętu ratownictwa oraz kamerę termowizyjną.

AktualnościUrząd MiejskiMapa OrnetyHistoriaOgłoszenia i informacjeMiasta partnerskieOświata, Kultura i SportFundusze EuropejskieKomunikacjaOpieka zdrowotnaWypoczynekGospodarka OdpadamiFirmyInformacja turystycznaOrganizacje pozarządoweBezpieczne Miasto i Gmina OrnetaSołtysiPrzetargi i ogłoszeniaLinkiSesje Rady Miejskiej - materiał videoPolityka Jakości w Urzędzie MiejskimWydarzenia - Placówki Oświatowe i inneStrefa Przedsiębiorczości Umowy z UEJoannici - oddział miejscowy w OrnecieInwestycje, Remonty, Oferta Inwestycyjna