Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

ANKIETA - zależność między elastyczną organizacją czasu pracy, a aktywnością zawodową osób w wieku 50+

Realizowane badanie dotyczy gospodarowania czasem pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób starszych. Skierowane jest ono do wszystkich osób w wieku 50-74 lat (zarówno pracujących, bezrobotnych, jak i będących na rencie i emeryturze) z terenu całej Polski.

Ankieta realizowana jest na potrzeby badań naukowych, a jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i wykorzystane w formie zestawienia zbiorczego w monografii naukowej.

Ankieta składa się z 8 sekcji (w tym metryczki).

Po każdej stronie należy kliknąć *Dalej*. Po ostatniej stronie, na której jest metryczka należy kliknąć *Prześlij*. Następnie wyświetli się informacja: *Ankieta została zapisana. Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety* - oznacza to, że wyniki zostały wysłane.

Ankietę można wypełnić klikając w poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaHdZF6cNaFYVtQ21oA5gN2owN_ajaqNamQS3ViAoiHAIEQ/viewform?usp=sf_link

Link do ankiety będzie aktywny do 27 lipca 2018 r.

 

 

 

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW:

6 lipca 2018 r. w godz. 10.00-11.00

3 sierpnia 2018 r. w  godz. 10.00 - 11.00

Członkowie Rady Seniorów pełnią dyżury w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie przy ul. Mickiewicza 1

 

Skład Gminnej Rady Seniorów w Ornecie kadencji 2017 – 2019:

1. Wanda Bagińska - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie,
2. Krystyna Gromek - Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „ORNECIANIE”,
3. Halina Kalamarska – Rychlińska - Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „ORNECIANIE”,
4. Marek Kosmala - – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło terenowe w Ornecie,
5. Halina Pietkiewicz – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło terenowe w Ornecie,
6. Mirosława Piekart – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło terenowe w Ornecie,
7. Józefa Wróbel – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło terenowe w Ornecie.
8. Grażyna Wilk  - Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „ORNECIANIE”,
9. Danuta Erwin - – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło terenowe w Ornecie,
10. Witold Radzicki – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło terenowe w Ornecie,
11. Grażyna Chrypo – przedstawiciel grupy nieformalnej.

 

 

Banery

Stopka