Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Bezpieczne Miasto i Gmina

Działanie ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, powstrzymanie trendu niekorzystnych zjawisk i patologii związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem społeczności lokalnej. Gmina ze swojej strony zgodnie z zadaniami wynikającymi z art. 7 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ma obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym: ładu przestrzennego, ochrony zdrowia, porządku publicznego i ochrony p. poż. Natomiast jednym z najważniejszych zadań Policji wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji , jest inicjowanie 
i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Ponadto z dyspozycji art. 10 cytowanej ustawy wynika, że na Komendancie Policji ciąży obowiązek składania rocznego sprawozdania 
ze swojej działalności, informowania o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego a Rada Miejska na podstawie sprawozdań i informacji o których mowa, może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Mając na względzie powyższe przepisy zawarto porozumienie pomiędzy  Burmistrzem Ornety a Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim o współpracy :

1. Stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na terenie  Miasta i Gminy Orneta  w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego;

2. Koordynowaniu  rozmieszczenia służb policyjnych i Straży Miejskiej, w uwzględnieniem  lokalnych zagrożeń;

3. Prowadzeniu wspólnych działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku      w miejscach publicznych, w tym podczas zgromadzeń , imprez artystycznych, rozrywkowych      i sportowych;

4 Organizowaniu wspólnych szkoleń policjantów i strażników miejskich;

5. Wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;

6. Wzajemnych, bieżących konsultacjach w zakresie wykonywania zadań. 

Porozumienie obowiązuje od  09.06.2008 r.


DZIELNICOWI KOMISARIATU POLICJI W ORNECIE

asp. Przemysław Januszewski
nr rejonu służbowego - I
rejon odpowiedzialności - Orneta
Ulice - 1-go Maja (Numery 1/1 i 1/2 oraz 7 do końca), Browarna (Numer 16), Dworcowa, Kopernika, Kościuszki (Numery nieparzyste 27-43), Krośnieńska, Mickiewicza, Olsztyńska (Numery nieparzyste 3-25), Podleśna, Przechodnia, Przemysłowa, Sportowa, Towarowa, Wodna, Zaułek Świętego Andrzeja, Zielona 
Miejsce urzędowania - Komisariat Policji w Ornecie ul. Kwiatowa 13 pokój nr 04 
telefon kontaktowy - 887 876 474 lub (55) 242 71 81 


mł. asp. Paweł Rynkiewicz 
nr rejonu służbowego - II
rejon odpowiedzialności - Orneta
Ulice - 1-go Maja (Numery1 i 5), Akacjowa, Aleja Wojska Polskiego, Barstcha, Bażyńskiego, Braniewska, Browarna (Numery wszystkie nieparzyste), Dąbrowskiego, Dolna, Drzymały, Elbląska, Gdańska, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kościelna, Kościuszki (Numery parzyste 6-18 oraz nieparzyste 15-25), Krzywa, Kwiatowa, Młynarska, Morąska, Mostowa, Ogrodowa, Olsztyńska (Numery parzyste 2-24), Osiedle Dąbrowskiego, parkowa, Piaskowa, Piaskowa II, Pieniężnego, Pionierów, Plac Wolności, Podgórna, Polna, Rozjazdowa, Rybna, Sadowa, Sienkiewicz, Słoneczna, Sosnowa, Sucharskiego, Świerkowa, Świętego Jana, Warmińska, Wspólna, Zamkowa, Zarzeczna, Zaułek Ciasny, Zaułek Klasztorny, Żelazna 
Miejsce urzędowania - Komisariat Policji w Ornecie ul. Kwiatowa 13 pokój nr 03
telefon kontaktowy - 887 876 473  lub (55) 242 71 82

 

 
st. asp. Paweł Budyta
nr rejonu służbowego - III
rejon odpowiedzialności - gmina Orneta
Miejscowości - Augustyny, Bażyna, Biały Dwór, Bogatyńskie, Chwalęcin, Dąbrówka, Drwęczno, Gieduty, Henrykowo, Karbowo, Karbówko, Karkajmy, Klusajny, Krosno, Krzykały, Kumajny, Lejławki Duże, Lejławki Małe, Miłkowo, Mingajny, Nowy Dwór, Opin, Osetnik, Ostry Kamień, Wojciechowo 
Miejsce urzędowania - Komisariat Policji w Ornecie ul. Kwiatowa 13 pokój nr 04
telefon kontaktowy - 887876163 lub (55) 242 71 83 

 


KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Aplikacja jest narzędziem, które ma na celu usprawnienie komunikacji obywatela z Policją w celu szybkiego reagowania na zagrożenia i ich eliminowania

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Banery

Stopka