Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Obecność terenów Gminy Orneta w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to atrakcyjna oferta dla potencjalnych inwestorów oraz możliwość rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Każdy przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WMSSE oprócz profesjonalnej obsługi, szeregu szkoleń, będzie miał prawo do korzystania         z najwyższej w kraju pomocy publicznej, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy, a wybór formy  zależy od samego przedsiębiorcy.  Ulga w podatku uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i może wynieść określoną wielkość kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników, tj.  do 70% w przypadku małego przedsiębiorstwa, do 60% w przypadku średniego i do 50% w przypadku dużego przedsiębiorstwa.  Zwolnienie z podatku dochodowego to nie jedyna forma pomocy publicznej z jakiej mogą korzystać przedsiębiorcy,  inne to granty rządowe, zwolnienia z podatku od nieruchomości czy dotacje unijne. Na każdym etapie, potencjalny przedsiębiorca może liczyć na wsparcie samorządu lokalnego oraz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie.

  • Podstrefa 1

Podstrefa 1 - ul. Przemysłowa, ul. Przedsiębiorczości

  • Podstrefa 2

Podstrefa 2 - ul. Przemysłowa

Banery

Stopka