Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Informacje ogólne

Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Orneta oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK-u” realizowana jest przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Nieczystościami Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta

tel. 55 242 00 15

Adres i godziny funkcjonowania PSZOK - u:

ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta

Poniedziałek-Piątek: 8:00- 14:00

Sobota: 8:00      - 12:00

Odpady komunalne (zmieszane, zielone, selektywnie zebrane) z terenu gminy Orneta zagospodarowywane są przez:

Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o.,
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn

Banery

Stopka