Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

"MŁODZI - GENIALNI. Innowacyjna edukacja w Gminie Orneta"

  • -
  • logotypy

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami korona wirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego , Gmina Orneta uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości 69.930,00 zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
Za tę kwotę zakupiono 21 nowych laptopów z pełnym oprogramowaniem i wyposażeniem, które Burmistrz Ornety 28 maja 2020 r. przekazał do 4 szkół podstawowych, działających na terenie Gminy Orneta.

Galeria

  • zdalna szkoła
  • zdalna szkoła
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Banery

Stopka