Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Zarządzenie Nr RO.0050.43.2024 Burmistrza Ornety z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Ornecie, ul. 1 Maja 54, 11-130 Orneta

Zarządzenie Nr RO.0050.42.2024 Burmistrza Ornety z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Ornecie, ul. Kopernika 4, 11-130 Orneta

Zarządzenie Nr RO.0050.14.2024 Burmistrza Ornety z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Ornecie.

Zarządzenie Nr RO.0050.13.2024 Burmistrza Ornety z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Ornecie.

Ogłoszenie - wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Ornety

ZDALNA SZKOŁA+ KOLEJNY SPRZĘT TRAFIŁ DO ORNECKICH SZKÓŁ

W ramach ogłoszonego drugiego konkursu  przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Orneta złożyła wniosek na dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację  zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Gmina Orneta uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu  w wysokości 74.980 zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Za tę kwotę zakupiono 25 nowych laptopów z pełnym oprogramowaniem i wyposażeniem, które Burmistrz Ornety przekazał Dyrektorom 4 szkół podstawowych działających na terenie Gminy Orneta. 

Galeria

 • IMG_20200827_133005
 • IMG_20200824_124047
 • IMG_20200824_123503
 • IMG_20200821_132545
 • IMG_20200821_111849
 • IMG_20200821_111840
 • IMG_20200821_111530
 • IMG_20200821_111144

"MŁODZI - GENIALNI. Innowacyjna edukacja w Gminie Orneta"

 • -
 • logotypy

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami korona wirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego , Gmina Orneta uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości 69.930,00 zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
Za tę kwotę zakupiono 21 nowych laptopów z pełnym oprogramowaniem i wyposażeniem, które Burmistrz Ornety 28 maja 2020 r. przekazał do 4 szkół podstawowych, działających na terenie Gminy Orneta.

Galeria

 • zdalna szkoła
 • zdalna szkoła
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery

Stopka