Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY ORNETA WEDŁUG ANKIET ORNECKIEGO BANKU INFORMACJI O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

Lp

NAZWA

ADRES

1

Stowarzyszenie Orneckie „Agrorelaks”

ul. 1 Maja 45, 11-130 Orneta

2

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie”

ul. 1 Maja 45, 11-130 Orneta

3

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie

ul. 1 Maja 45, 11-130 Orneta

4

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karbowo

Karbowo 1/3, 11-130 Orneta

5

Stowarzyszenie „Miastowieś”

ul. Mickiewicza 1, 11-130 Orneta

6

Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu. Terenowe Koło w Ornecie

ul. Warmińska 3, 11-130 Orneta

7

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

ul. Sportowa 7, 11-130 Orneta

8

Szkolny Ludowy Klub Sportowy „TRAMP”

ul. Sportowa 7, 11-130 Orneta

9

Uczniowski Klub Sportowy „BYSTRY”

ul. 1 Maja 20, 11-130 Orneta

10

Miejski Klub Sportowy „Błękitni” w Ornecie

ul. Sportowa 6, 11-130 Orneta

11

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

ul. Zamkowa 12, 11-130 Orneta

12

Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych

ul. Zaułek Klasztorny 21, 11-130 Orneta

13

Stowarzyszenie Miłośników Warmii

ul. Ogrodowa 33, 11-130 Orneta

14

Stowarzyszenie ARKADIA

Dąbrówka 7a/1, 11-130 Orneta

15

Stowarzyszenie „REDUTA ORNETA”

ul. Kopernika 9c/1, 11-130 Orneta

16

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej

Henrykowo 7, 11-130 Orneta

17

Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Warmińsko-Mazurska. Hufiec Orneta

ul. Wyszyńskiego 20/15

11-100 Lidzbark Warmińśki

17

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Koła w Ornecie

ul. Mickiewicza 1, 11-130 Orneta

18

Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie

Henrykowo 27, 11-130 Orneta

19

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Karkajmy

Karkajmy 8/4, 11-130 Orneta

20

Warmiński Klub Motocyklowy „Drager” Orneta

Krosno 12, 11-130 Orneta

21

Polski Związek Wędkarski. Okręg w Elblagu. Koło Terenowe w Ornecie

ul. Mickiewicza 1, 11-130 Orneta

 

Banery

Stopka