Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Informacja o prowadzeniu w okresie od 25 kwietnia do 30 września robót remontowych na wiadukcie kolejowym znajdującym się na terenie Gminy Orneta w ciągu linii kolejowej 221 w km 51,030, w okolicy m. Henrykowo.

  • SKM_C22722042216050_0001
  • SKM_C22722042216050_0002

Ogłoszenie o konsultacjach Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

STRATEGII ROZWOJU GMINY ORNETA NA LATA 2023 - 2030


BURMISTRZ ORNETY

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu
 „Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023 - 2030”

Konsultacje odbędą się w dniach od 11 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r.

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023 - 2023”” dostępny będzie  w okresie konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie  – www.orneta.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Ornecie  – https:// http://orneta-umig.bip-wm.pl/public/  oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornecie - PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA

 

Konsultacje przeprowadzane są w celu uzyskania uwag lub propozycji zmian do projektu konsultowanego dokumentu w następujących formach:

- pisemnego zgłaszania uwag i propozycji – w postaci papierowej lub elektronicznej, na udostępnionym

  formularzu konsultacyjnym.

 

Jednocześnie informujemy, ze  otwarte spotkania konsultacyjne dokumentu odbyły się w terminach:

- 21 lutego 2022 – z Przedstawicielami Rady Miejskiej w Ornecie,

- 22 lutego 2022 – z Przedstawicielami Rad sołeckich i organizacji pozarządowych,

- 24 lutego 2022 – z Przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy Orneta.

 

Wnioski złożone w trybie spotkań zostały uwzględnione w przedkładanym projekcie strategii.


Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Ornecie w terminie określonym wyżej w następujący sposób:

- osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ornecie, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26;

- pocztą elektroniczną na adres: umig@orneta.pl (wpisując w tytule e-maila

  „KONSULTACJE STRATEGII”) lub poprzez system ePUAP pod adresem  /umigorneta/SkrytkaESP

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Ornecie, 11-130 Orneta , Plac Wolności 26 (decyduje data wpływu

  do urzędu).


Ważne uznaje się stanowiska przesłane w terminie, na formularzu konsultacyjnym podpisanym czytelnie imieniem i nazwiskiem. Uwagi zgłoszone po terminie, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem lub złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym, nie będą rozpatrywane.

 

 


 

Konsultacje Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

 

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornecie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych   uzyskaniem   informacji   na   temat    wsparcia  unijnego   zapraszamy  
w   godzinach: 11:40 – 14:10

 

Adres siedziby:

Urząd Miejski w Ornecie

ul. Plac Wolności 26

      11-130 Orneta 

                             

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

telefon: 89 512 54 82

Serdecznie zapraszamy

 

 

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

 


 

  • data: 2022-03-18

Burmistrz Ornety, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Bartoszycach oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w odpowiedzi na zapotrzebowania mieszkańców Ornety wspólnie zorganizowali Punkt pobierania wymazów w kierunku COVID-19.

Zapraszamy pacjentów, którzy posiadają skierowanie od lekarza, na wykonanie w ramach NFZ bezpłatnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Na badania nie obowiązują zapisy.

Punkt czynny jest w godzinach 12:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku

Punkt pobierania wymazów w kierunku COVID-19 zorganizowany jest w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ornecie przy ul. Sportowej 7.

Burmistrz Ornety, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w odpowiedzi na zapotrzebowania mieszkańców Ornety wspólnie zorganizowali Powszechny Punkt Szczepień przeciwko COVID-19

Na szczepienia obowiązują zapisy telefoniczne w godzinach 12:00 - 16:00

numer telefonu 607 693 499

Szczepienia odbywają się w każdy czwartek.

Powszechny Punkt Szczepień mieści się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ornecie przy ul. Sportowej 7.

Rozkład jazdy Orneta - Braniewo przez Pieniężno, Płoskinię

  • 0001

Informacja dotycząca pomocy osobom bezdomnym.

  • 0001

Konsultacje społeczne programu Cittaslow

Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu "Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego". Został on dostosowany do zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.

Jest to dokument, który pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin - członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Dlatego też prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi do zapisów programu w fazie ostatecznych konsultacji społecznych, najpóźniej do 16.12.2021 rTabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres e-mail cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn do dnia 16.grudnia 2021 r.

 

 


 

Stypendia szkolne

Podajemy informacje dotyczące składania wniosków o stypendium
szkolne na rok szkolny - 2021/2022

 

 

 

 


 

Międzynarodowy znak „HELP ME”

Urzędnicy Wojewody Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zajmujący się na co dzień tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu sprawdzenia czy umiemy rozpoznać wołanie o pomoc❗️ ofiar przemocy, w kwietniu br. przeprowadzili badanie dotyczące znajomości wśród społeczności Olsztyna międzynarodowego znaku „HELP ME” (tłum. „Pomóż mi”).

➡️Wyniki badania wskazują, że 3/4 jego uczestników nie znała tego znaku. Jeszcze większa ilość osób nie wiedziała komu można zgłosić odebrany sygnał.

➡️Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę upowszechniania znaku „HELP ME” ‼️ w celu skutecznego komunikowania potrzeby pomocy, jej odbioru i przekazania właściwym służbom w celu podjęcia działań.

Wykonanie znaku „HELP ME” jest proste: ✔️
Pokaż otwartą dłoń.
Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka.

Zauważając znak „HELP ME” należy powiadomić numer alarmowy 112. ☎️

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/…/…/im-wiecej-wiesz-tym-chetniej-pomagasz

????Filmy propagujące międzynarodowy znak „HELP ME” w sieci:
https://es-es.facebook.com/…/mi%C4%99dzyn…/1011308746067289/
https://www.youtube.com/watch?v=AFLZEQFIm7k
https://www.facebook.com/watch?v=297674571873997

#Helpme Numer Alarmowy-112.pl Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-MUW Olsztyn

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

  • image5277

Informacja dot. Akcji Zimowej na drogach 2020-2021

Telefon zaufania

  • image4283

Akcja informacyjna "Czad - Cichy Zabójca" promująca elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych.

Banery

Stopka