Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – listopad 2020r. (sesja 25 listopad 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2020.11.23

  2 listopad (Orneta) – zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania oraz dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych oraz Prezesów spółek TBS i PWiK , nt. bieżącej sytuacji epidemiologicznej w gminie,

  3 listopad (Orneta) – rozmowa telefoniczna z Warmińsko – Mazurskim Konserwatorem Zabytków nt. zgody na usytuowanie wiat śmietnikowych przy ulicy Browarnej dla mieszkańców „Starego Miasta”,

  4 listopad ( Orneta) – rozmowa telefoniczna z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu nt. stanu nawierzchni na 2 rondach (ZHP, Sybiraków)  wykonanych częściowo z kostki brukowej na terenie Ornety. Przewidywany kompleksowy  remont rond – II kwartał 2021 r.

  5 listopad (Orneta) – rozmowa z przedstawicielem Izby Gospodarczej nt. spotkania on -line z orneckimi przedsiębiorcami,

  9 listopad (Orneta- Olsztyn) – udział (on-line)  w zarządzie  Polskiej sieci miast CITTASLOW,

  9, 12 listopad (Orneta) – połączenie on – line z przedsiębiorcami z terenu gminy Orneta, nt. bieżącej sytuacji w czasie epidemii, propozycje pomocy przedsiębiorcom,

  11 listopad (Orneta) – udział w uroczystej mszy świętej z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów na grobie nieznanego żołnierza, pomniku  pamięci Sybiraków oraz tablicy upamiętniającej pilotów z 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Ornecie,

  13,16 listopad (Orneta) – połączenie on – line z udziałowcami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) nt. kolejnego bezzasadnego wg. nas projektu uchwały dotyczącego podwyżek cen odpadów komunalnych dla mieszkańców z terenu 37 gmin Warmii i Mazur,

  19 listopad (Orneta) – spotkanie on – line z sołtysami z terenu gminy Orneta na temat bieżącej sytuacji epidemiologicznej w naszej gminie, oraz spraw ważnych dla sołectw.

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek.

                                                                                                           

   

  Burmistrz Ornety

                                                                                                            Ireneusz Popiel

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – październik 2020r. (sesja 28 październik 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2020.10.26

  1 październik (Olsztyn) – uczestnictwo w Walnym Zebraniu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie,

  4 październik (Orneta) – spotkanie z Biskupem Pomocniczym Januszem Ostrowskim z Archidiecezji Warmińskiej , wizytującym parafię św. Jana Chrzciciela w Ornecie,

  6 październik (Orneta) – spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych na temat organizacji II biegu NIEPODLEGŁOŚCI w Ornecie, którego głównym organizatorem jest Młodzieżowa Rada Miejska w Ornecie. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Szukiełojć – Przewodniczacy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, organizator wielu inicjatyw społecznych min. akcja sprzątania Ornety, pracujący bezinteresownie na rzecz mieszkańców harcerz,  społecznik, szczególnie na słowa uznania zasługuje jego  pomoc seniorom w epidemii Marek wraz z kolegami min.z  Kubą poświęca swój czas i zdrowie organizując dostarczanie żywności naszym mieszkańcom,

  7 październik (Orneta) – spotkanie ze świetlicowymi świetlic wiejskich z terenu Gminy Orneta nt. funkcjonowania świetlic od stycznia, lutego 2020 r.

  7 październik (Orneta) – spotkanie z Dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie nt. połączenia biblioteki z Miejskim Domem Kultury w Ornecie,

  9 październik (Orneta- Olsztyn) – udział w telekonferencji zorganizowanej przez Warmińsko Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie nt. nowej perspektywy finansowej dotyczącej rewitalizacji miast,

  9 październik (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem ENERGA Oświetlenie nt. ostatecznej listy podłączenia nowych punktów oświetleniowych w 2020 r. na terenie Ornety,

  12 październik (Orneta) – rozmowa z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego nt. współpracy,     

  14 październik (Ostry Kamień) – udział w przeglądzie remontowanej drogi gruntowej z pieniędzy pozyskanych z b. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

  15 październik (Orneta) – udział w radzie budowy inwestycji PARK MIEJSKI w Ornecie,

  16, 26 październik (Orneta) – prowadzenie zdalnego spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ( spotkanie) on-line nt. bieżącej sytuacji epidemicznej w Kraju i naszej Gminie,

  19 październik (Orneta) – spotkanie , rozmowa on-line z przewoźnikami dowożącymi uczniów do gminnych placówek oświatowych nt. nowych wytycznych dotyczących ilości osób mogących znajdować się w autobusie,

  21 październik (Orneta) – rozmowa z konserwatorem zabytków nt. wniosku wspólnot mieszkaniowych oraz dwóch zarządców nieruchomości obsługujących mieszkańców orneckiej starówki dotyczącego lokalizacji wiat śmietnikowych,

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek.

                                                                                                            

   

  Burmistrz Ornety

                                                                                                            Ireneusz Popiel

 • KRAJOWE ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX-20

  2020.10.05

  Informujemy, że w dniach 06-09 października 2020 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 20. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z powyższym na terenie Gminy Orneta istnieje możliwość uruchomienia akustycznego sygnału generowanego przez syreny alarmowe.

  Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – wrzesień 2020r. (sesja 23 wrzesień 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2020.09.21

  07 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami przewoźnika dowożącego dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Orneta. W spotkaniu uczestniczyli także opiekunowie dzieci,


  08 wrzesień (Orneta) – spotkanie z prezesem Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) , nt. bieżącej współpracy dotyczącej promocji Ornety,


  08 wrzesień (Gmina Miłakowo) – spotkanie z Burmistrzem Miłakowa na temat realizacji wspólnego projektu dotyczącego uruchomienia linii autobusowej na trasie Miłakowo – Orneta, Orneta  - Miłakowo z programu publicznego transportu zbiorowego, oraz na temat złożenia wspólnego projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej z Miłakowa do Ornety,  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr. 528,


  11 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat nowego oznakowania „małej obwodnicy Ornety” dla samochodów ciężarowych, spotkanie także na temat konieczności ułożenia nakładki asfaltowej od ronda ZHP przy targowisku,  w kierunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ornecie,


  14 wrzesień (Młynary) – spotkanie z kierownikiem  działu realizacji usług, ENERGA Oświetlenie na temat doświetlenia przejść dla pieszych w Ornecie,


  17 wrzesień (Orneta)  - spotkanie z przedstawicielem Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) z Warszawy nt. zagospodarowania działki należącej do KZN, przy ulicy Morąskiej,


  19 wrzesień (Orneta) – udział w uroczystej mszy dożynkowej dziękczynnej za plony, w intencji rolników , działkowców , ogrodników  i ich rodzin z terenu Gminy Orneta,


  20 wrzesień (Orneta) – udział w uroczystej mszy w intencji pszczelarzy,   myśliwych oraz leśników,


  22 wrzesień (przejście graniczne Grzechotki)* – udział w uroczystości posadzenia Dębów Pamięci poświęconych żołnierzom 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w 80 rocznicę zbrodni Katyńskiej.

   

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek,  udzielanie informacji telefonicznych i pomoc w załatwianiu spraw dla mieszkańców Gminy Orneta, spotkanie z mieszkańcami Opinu, Karbowa, udział w otwarciu oraz rozdaniu pucharów podczas Mistrzostw Ornety w Streetball- u, spotkanie z Zarządem MKS Błękitni Orneta nt. bieżącej współpracy*, udział w pierwszym pokazie filmowym kina plenerowego (wyposażenie w ramach projektu zagospodarowania terenu przy jeziorze w Ornecie).

  * planowany udział .

           Burmistrz Ornety
           Ireneusz Popiel

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec- sierpień 2020r. (sesja 26 sierpień 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2020.08.24

  1 lipiec (Morąg) – udział w certyfikacji Morąga jako miasta kandydata do Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow,

  1 lipiec (Orneta) – udział w „objazdowej” komisji wspólnej Rady Miejskiej w Ornecie, po realizowanych inwestycjach w naszej Gminie,

  15-31 lipiec – przebywałem na urlopie, 10 – 21 sierpień – zastępca burmistrza przebywał na urlopie ,

  7 sierpień (Orneta-Krzykały) – udział w pikniku lotniczym zorganizowanym w ramach XXII Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur na byłym lotnisku, 

  10 sierpień (Orneta) – spotkanie z zarządem SMLW Warmia na temat przekazania Gminie działki na osiedlu Warmia,

  14 sierpień (Orneta) – udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Ornecie nadającej tytuł honorowego obywatela Gminy Orneta Christianowi Meyl, 

  19 sierpień (Olsztyn) – udział w spotkaniu wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. (ZGOK) na temat bieżącej działalności spółki,

  20, 24 sierpień (Orneta) – udział w naradzie dyrektorów w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021,

  20 sierpień (Barczewo) – spotkanie wójtów , burmistrzów na temat chęci podwyżki cen odpadów przez  spółkę ZGOK w Olsztynie,

  21 sierpień (Orneta) – spotkanie z Warmińsko – Mazurskim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie min. na temat rewitalizacji ulicy Sienkiewicza w Ornecie,

  24 sierpień (Orneta) – spotkanie z Panią Agatą Nowak pełniącą obowiązki Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta w sprawie przekazania części  księgozbioru z likwidowanej filii Biblioteki Publicznej w Bażynach do zasobów Bibliotek Publicznej w Ornecie , podczas spotkania przedstawiliśmy projekt uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury w Ornecie w Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie.


  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek,  udzielenie ślubu 2  młodym parom  , udzielanie informacji telefonicznych i pomoc w załatwianiu spraw dla mieszkańców Gminy Orneta, udział w rozpoczęciu i zakończeniu maratonu wędkarskiego , podpisanie porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie potencjalnej budowy lokali mieszkalnych na działce przy ulicy Morąskiej w Ornecie.

           Burmistrz Ornety
           Ireneusz Popiel

Stronicowanie

Banery

Stopka