Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

  2020.03.09

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

  Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

  Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

  W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

  Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

  Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

  Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

  Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

  grafika,miniatura,178,-.jpg

   

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2020r. (sesja 24 czerwiec 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety.

  2020.06.23

  1 czerwiec (Pasłęk) – wyjazd do schroniska dla bezdomnych zwierząt PSI RAJ, spotkanie z osobą zarządzającą schroniskiem nt. nieodpłatnego  przyjęcia  bezdomnych zwierząt z terenu gminy Orneta,

  2 czerwiec (Olsztyn) – udział w Walnym Zgromadzeniu ZGOK sp. z o.o . Walne Zgromadzenie odrzuciło projekt uchwały w sprawie podwyższenia cen unieszkodliwiania odpadów dla 37 gmin członkowskich . Kolejne Walne Zgromadzenie w tej sprawie zaplanowano na 30 lipca br.

  7 czerwiec (Bażyny) – spotkanie z mieszkańcami wsi Bażyny w związku z wyborem sołtysa wsi.

  10 czerwiec (Orneta) – udział w przekazaniu placu budowy – termomodernizacja Przychodni Zdrowia w Ornecie,

  11 czerwiec (Orneta) – udział w procesji Bożego Ciała w Ornecie, w tym roku pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowywali jeden z ołtarzy. Dziękuję wszystkim tym pracownikom, którzy włączyli się w przygotowanie ołtarza ,

  15 czerwiec (Dobre Miasto) – udział w konwencie wójtów , burmistrzów podczas posiedzenia zarządu Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek, nt. możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych,

  17 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Prezesem PORKON sp. z o.o. w Ornecie nt. bieżącej sytuacji gospodarczej i funkcjonowania spółki,

  23 czerwiec (Orneta) – udział w Walnym Zgromadzeniu TBS Administrator sp. z o.o.

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek,  udzielenie ślubu 2  młodym parom  , udzielanie informacji telefonicznych i pomoc w załatwianiu spraw dla mieszkańców Gminy Orneta, spotkanie z mieszkańcami ulicy Dolnej na temat budowy wiaty śmietnikowej, udział w przeglądach w Szkole Podstawowej numer 1 w Ornecie przy ulicy Warmińskiej – roboty elektryczne , Orlika Lekkoatletycznego , Placów Zabaw przy ul. Popiełuszki i Polo Markecie oraz zagospodarowania jeziora, udział w radach budowy Parku Miejskiego.

   

 • Burmistrz Ornety informuje,

  2020.06.10

  Na podstawie Zarządzenia Nr RO.0050.68.2020 

  Burmistrza Ornety

  z dnia 09 czerwca 2020 r. 

  Urząd Miejski w Ornecie w dniu 12.06.2020 r. będzie nieczynny. 

 • OGŁOSZENIE NR 1/2020 O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014 - 2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 2020)

  2020.06.09

  Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO...

   

  więcej szczegółów (kliknij)

 • Uroczystość Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

  2020.05.26

  Burmistrz Ornety uprzejmie zawiadamia, że pary małżeńskie, które w 2020 r. będą obchodzić Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego mogą składać wnioski o nadanie medalu do Urzędu Stanu Cywilnego w Ornecie w terminie do dnia 17.07.2020 r.

  Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

  Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.

  Uroczystości wręczania odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie organizowane są przez Urząd Miejski w Ornecie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręcza Burmistrz Ornety.

Stronicowanie

Banery

Stopka