Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – wrzesień 2018 r. (sesja 26 wrzesień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.09.25

  1 wrzesień (Mingajny) – udział w Dożynkach naszej gminy,


  3 wrzesień (Bażyny) – udział we mszy świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 25 rocznicę budowy nowej szkoły w Bażynach oraz upamiętniającej zasługi dla Polski patrona szkoły św. Jana Pawła II,


  4 wrzesień (Orneta) – spotkanie z władzami Stowarzyszenia MOTOKLUB Orneta nt. organizacji w przyszłym roku Mistrzostw Polski w Motocrossie na torze w Ornecie (teren toru motocrossowego, b. lotnisko),
  5 wrzesień (Orneta) – spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Orneta nt. współpracy w tworzeniu projektów na 2019 rok,


  7 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem ENERGA Oświetlenie nt. podłączenia dodatkowego punktu świetlnego na doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja z ulicą Przemysłową w Ornecie,


  10 wrzesień (Orneta) – spotkanie z urzędnikiem wyborczym odpowiedzialnym za prawidłowość przeprowadzenia wyborów samorządowych w naszej gminie ,


  13 wrzesień (Olsztyn ) – podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na wsparcie naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt (kwota to 43.000 zł),


  17 wrzesień (D. Miasto) – udział w zebraniu zarządu i rady Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek,


  18 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem firmy proponującej wspólny projekt – budowę  stacji ładowania pojazdów samochodowych na prąd,


  19 wrzesień (Orneta) – udział w spotkaniu organizowanym przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną w Ornecie z dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz z dyrektorami poradni z powiatu elbląskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego,


  21 wrzesień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami orneckich placówek oświatowych nt. realizowanego projektu przez Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie pt. Żywe muzeum gminy Orneta


  22 wrzesień (Orneta) – udział w otwarciu Dni dziedzictwa Ornety, imprezy plenerowej z dofinansowaniem LGD Warmiński Zakątek,

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie oraz w Braniewie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w powiatowych dożynkach w Stoczku Klasztornym, udział w wojewódzkich zawodach drużyn pożarniczych OSP w Lidzbarku Warmińskim, spotkanie z mieszkańcami Woli Lipeckiej – wybór sołtysa, udział w otwarciu i dekoracji zwycięzców szkolnych biegów na stadionie OSiR w Ornecie,
   

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec/sierpień 2018r. (sesja 29 sierpień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.08.27

  02 lipiec (Gmina Orneta) – objazd  realizowanych przez Gminę Orneta inwestycji podczas wspólnego  posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie,


  10 lipiec (Orneta) – udział w posiedzeniu  Gminnej Rady Seniorów,

  11 lipiec – 30 lipiec – przebywałem na urlopie,

  24 lipiec- 05 sierpień (Orneta – Lidzbark Warmiński) – udział w obchodach gminnych i powiatowych Święta Policji,

  26 lipiec (Lidzbark Warmiński) – udział w sesji rady powiatu lidzbarskiego,

  06 sierpnia (Mingajny) – spotkanie organizacyjne w sprawie Dożynek 2018,

  07 sierpień (Lidzbark Warmiński) – udział w posiedzeniu  powiatowej radzie  rynku pracy,

  14 sierpień (Orneta) – udział w radzie budowy drogi gminnej asfaltowej do msc. Bogatyńskie,

  14 sierpień (Orneta) – odbiór drogi gminnej po remoncie do msc. Krosno z Ornety,

  15 sierpień (Krosno) – udział w święcie  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie,

  16 sierpnia (Orneta) – posiedzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF),

  19 sierpień (Orneta) – spotkanie z Burmistrzem Bleicherode Frankiem Rostkiem, który przebywał na urlopie z rodziną w naszej gminie,

  20 sierpień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych na temat otrzymanego dofinansowania przez gminę Orneta w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020 pt. Młodzi Genialni. Innowacyjna edukacja w gminie Orneta. Realizacja projektu  z przeznaczeniem min. na zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja wyjazdów edukacyjnych  dla uczniów i nauczycieli. Kwota dofinansowania to :  795 tysięcy złotych, program będzie realizowany w naszych szkołach w latach 2018 -2020,

  22 sierpień (Dobre Miasto ) – spotkanie z Prezesem Lokalnej Grupy Działania nt. uzyskania pozytywnej oceny wniosku wybranego do realizacji przez  LGD Warmiński Zakątek w wysokości 85 tysięcy złotych min. na remont korytarza  głównego i I piętra , w Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela oraz budowę podnośnika pionowego (windę)   na scenę  uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych. To rozwiązanie ułatwi wejście na scenę osobom niepełnosprawnym i starszym,

  23 sierpień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych gminy Orneta nt. organizacji roku szkolnego 2018/2019.

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie oraz w Braniewie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w obchodach 70 lecia OSP Henrykowo, udział w rozpoczęciu zawodów motocrossowych w Ornecie, udział w memoriale Wędkarskim im. Stanisława Pateckiego, udział w rodzinnym pikniku wędkarskim, spotkanie z mieszkańcami Woli Lipeckiej, udział w dożynkach wiejskich w Bażynach, udział w 8 Cykladzie Warmińskiej, zlocie rowerzystów w msc. Krosno, udział w posiedzeniach organów (zarządu i rady) Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek.
   

 • Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

  2018.07.08

  Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" uchwaliło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju - szczegóły: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=strategia/strategia&cat_id=6"

 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Côtes d’Armor w Saint-Brieuc (Francja, region Bretania) poszukuje kandydatów na ośmiomiesięczny staż w ramach Wolontariatu Europejskiego EVS (Erasmus+).

  2018.07.03

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Côtes d’Armor w Saint-Brieuc (Francja, region Bretania) poszukuje kandydatów na ośmiomiesięczny staż w ramach Wolontariatu Europejskiego EVS (Erasmus+).

  Staż potrwa od 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. „Tematyką” pobytu będzie Unia Europejska - animacja, informacja oraz promocja. Kandydaci muszą być w wieku od 17 do 30 lat i wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego bądź francuskiego.

  Ze środków programu Erasmus+ pokrywane są wszystkie podstawowe koszty związane z projektem wolontariatu. Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz dostęp do wszelkiego potrzebnego transportu lokalnego. Mogą także otrzymać kieszonkowe oraz dofinansowanie na kurs języka obcego. Podczas pobytu za granicą wolontariusze są objęci ubezpieczeniem.

  Więcej informacji na stronie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie lub w Departamencie Współpracy Międzynarodowej pod nr telefonu 89 52 19 819.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2018r. (sesja 27 czerwiec 2018 r.)w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.06.25

  1 czerwiec (Olsztyn) – spotkanie z Warmińsko – Mazurskim Konserwatorem Zabytków nt. pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie prac w ramach projektu zagospodarowania b. boiska Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie a także remontu cz. sal lekcyjnych w tej szkole, w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast CITTASLOW,

  1-3 czerwiec ( Orneta) – udział w obchodach DNI ORNETY 2018,

  04 czerwiec (Pasłęk) – wyjazd do schroniska dla bezdomnych zwierząt w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy schroniskiem a Gminą Orneta  w celu dostosowania warunków opieki  nad zwierzętami bezdomnymi do wymagań ustawowych.         

  05 czerwiec ( Warszawa ) – konferencja w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod tytułem „Sfinansujemy sport w Twojej Gminie”. Konferencja zorganizowana przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki , Akademickiego Związku Sportowego , Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacji Polskie Orły i Fundacji Kibica. Zaprezentowany został nowy projekt finansowania sportu „Sportbonus” – największa akcja społeczna wspierania sportu.

  Wśród prelegentów wystąpili znani sportowcy i trenerzy , m.in. : Otylia Jędrzejczak , Maciej Szczęsny, Apoloniusz Tajner i Jerzy Engel. W konferencji wzięło udział ponad 200 przedstawicieli samorządów z całej Polski.

  06 czerwiec (Orneta) – spotkanie z zarządem klubu MKS Błękitni Orneta nt. zmian w zarządzie klubu od nowego sezonu rozgrywek w piłce nożnej,

  11 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w spotkaniu zespołu ds. ekonomii społecznej w sprawie możliwości  tworzenia spółdzielni socjalnych na terenie naszej gminy,

  11 czerwiec (Orneta) – spotkanie w Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie z młodzieżą realizującą wspólny projekt z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło terenowe w Ornecie pt. Koalicja młodzi dla Ornety,

  12 czerwiec (Orneta) – spotkanie z projektantem  dokumentacji „nowych kwater” na cmentarzu komunalnym ( tzw. nowy cmentarz) oraz rozbudowy kaplicy cmentarnej na „ tzw. starym cmentarzu”,

  14 czerwiec (Dobre Miasto) – podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Dni Dziedzictwa”- wpisanego do Lokalnej Strategii Działania Stowarzyszenia „Warmiński Zakątek” oraz   udział w  sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek podsumowujące 2017 rok i 2-letnią kadencję organów stowarzyszenia. Do Zarządu , Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zostali wybrani również przedstawiciele gminy Orneta.

  15 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji nt. podpisania porozumienia na współfinansowanie zakupu  nowych radiowozów  na potrzeby Komisariatu Policji w Ornecie oraz przekazania przez Komendę Wojewódzką Policji  w Olsztynie samochodu na potrzeby UM Orneta,

  15 czerwiec (Biały Dwór) – spotkanie z zarządem niemieckiego oddziału Joanitów, pomagających finansowo i rzeczowo mieszkańcom naszej gminy,

  16 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w ceremonii otwarcia oraz zamknięcia powiatowych zawodów  drużyn pożarniczych (4 drużyny reprezentowały naszą gminę – OSP Mingajny wygrały te zawody i będą reprezentować powiat lidzbarski na wojewódzkich zawodach, które odbędą się    we wrześniu br.,

  17 czerwiec (Chwalęcin) – udział w uroczystej mszy z okazji 290- rocznicy konsekracji kościoła w Chwalęcinie oraz udział I Warmińskim Pikniku Myśliwskim,

  18 czerwiec (Orneta) – przekazanie placu budowy przy ul. Plac Wolności 7, naprzeciwko pomnika św. Jana Pawła II, gdzie rozpoczęły się prace budowlane mające na celu rewitalizację nawierzchni oraz budowę mini placu zabaw,

  19 czerwiec (Orneta) – udział w uroczystościach odpustowych Parafii Greckokatolickiej p.w. błogosławionego Omelana Kowcza w Ornecie oraz udział w peregrynacji (tzw. „pielgrzymce”) relikwii św. Jozafata Kuncewicza,

  20 czerwiec (Orneta) – spotkanie z dyrektorem Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie nt. realizacji wspólnego projektu unijnego,  aktywizującego mieszkańców gminy Orneta,

  21 czerwiec (Warszawa) – udział w forum dialogu mieszkaniowego  zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego nt. możliwości wsparcia inwestycji mieszkaniowych dla gmin oraz Diagnoza usług finansowych oferowanych dla różnych segmentów klientów, nowe narzędzia wspierające finansowanie inwestycji mieszkaniowych (m.in.  kasy budowlane, wsparcie kredytów dla rodzin wielodzietnych),

  22 czerwiec (Elbląg) – spotkanie z dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu nt. zbliżających się wyborów samorządowych,

  22 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Warmińsko – Mazurskim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie nt. uzgodnień dotyczących projektu zagospodarowania boiska szkolnego oraz remontu cz. sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr. 1 w Ornecie,

   

  20, 22 czerwiec (Orneta – Bogatyńskie) – przekazanie placów budów pod realizację inwestycji: budowa drogi gminnej asfaltowej wraz z mostem do miejscowości Bogatyńskie oraz  prac rewitalizacyjnych na terenie OSiR przy  PoloMarkecie i boisku bocznym w celu wykonania dużego placu zabaw.

   

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek,. Spotkanie z mieszkańcami Karbowa, Henrykowa, spotkanie z dziećmi z przedszkola nr. 1 w Ornecie, udział w paraspartakiadzie osób niepełnosprawnych zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, udział w otwarciu i zamknięciu XII maratonu wędkarskiego zorganizowanego prze Polski Związek Wędkarski koło terenowe w Ornecie, udział w imprezie pn. Noc Świętojańska zorganizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie”,

Stronicowanie

Banery

Stopka