Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • ORNECKA KARTA SENIORA

  2018.12.05

  Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Orneta powyżej 60 roku życia.

  Posiadacze Orneckiej Karty Seniora mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które zostaną przygotowane dla nich przez instytucje gminne oraz prywatne firmy.

  Karta wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku przedłożonego do Urzędu Miejskiego w Ornecie. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz w siedzibie Urzędu (kam. C, parter)

  (Formularze-kliknij)

 • Akcja wystawka - wyrzucamy graty z chaty

  2018.12.03

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miesiącu grudzień 2018 r. 

  (kliknij)

 • Sesje Rady Miejskiej w Ornecie - na żywo.

  2018.11.27

  Urząd Miejski informuję, że Sesje Rady Miejskiej w Ornecie będą transmitowane na żywo. Transmisje obrad z Sesji Rady Miejskiej odbywać się będą poprzez serwis YouTube na kanale "Gmina Orneta". Dostęp do kanału możliwy jest poprzez serwis YouTube, stronę internetową www.orneta.pl -> zakładka "Wideo-Sesje Rady Miejskiej, Wydarzenia" oraz stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej zakładka "Rada Miejska w Ornecie" (menu po prawej stronie, na końcu).
               Jednocześnie zachęcamy wszystkich do subskrypcji kanału "Gmina Orneta" w serwisie YouTube, dzięki któremu będziecie Państwo mogli na bieżąco śledzić wszystkie wydarzenia w naszej gminie.

   

 • LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2

  2018.10.30

  "Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 5 do 20 listopada 2018 roku na:

   

  a) Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (szczegóły pod linkiem: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=490)

  b) Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (szczegóły pod linkiem: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=491)"

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – wrzesień 2018 r. (sesja 26 wrzesień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.09.25

  1 wrzesień (Mingajny) – udział w Dożynkach naszej gminy,


  3 wrzesień (Bażyny) – udział we mszy świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 25 rocznicę budowy nowej szkoły w Bażynach oraz upamiętniającej zasługi dla Polski patrona szkoły św. Jana Pawła II,


  4 wrzesień (Orneta) – spotkanie z władzami Stowarzyszenia MOTOKLUB Orneta nt. organizacji w przyszłym roku Mistrzostw Polski w Motocrossie na torze w Ornecie (teren toru motocrossowego, b. lotnisko),
  5 wrzesień (Orneta) – spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Orneta nt. współpracy w tworzeniu projektów na 2019 rok,


  7 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem ENERGA Oświetlenie nt. podłączenia dodatkowego punktu świetlnego na doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja z ulicą Przemysłową w Ornecie,


  10 wrzesień (Orneta) – spotkanie z urzędnikiem wyborczym odpowiedzialnym za prawidłowość przeprowadzenia wyborów samorządowych w naszej gminie ,


  13 wrzesień (Olsztyn ) – podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na wsparcie naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt (kwota to 43.000 zł),


  17 wrzesień (D. Miasto) – udział w zebraniu zarządu i rady Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek,


  18 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem firmy proponującej wspólny projekt – budowę  stacji ładowania pojazdów samochodowych na prąd,


  19 wrzesień (Orneta) – udział w spotkaniu organizowanym przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną w Ornecie z dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz z dyrektorami poradni z powiatu elbląskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego,


  21 wrzesień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami orneckich placówek oświatowych nt. realizowanego projektu przez Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie pt. Żywe muzeum gminy Orneta


  22 wrzesień (Orneta) – udział w otwarciu Dni dziedzictwa Ornety, imprezy plenerowej z dofinansowaniem LGD Warmiński Zakątek,

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie oraz w Braniewie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w powiatowych dożynkach w Stoczku Klasztornym, udział w wojewódzkich zawodach drużyn pożarniczych OSP w Lidzbarku Warmińskim, spotkanie z mieszkańcami Woli Lipeckiej – wybór sołtysa, udział w otwarciu i dekoracji zwycięzców szkolnych biegów na stadionie OSiR w Ornecie,
   

Stronicowanie

Banery

Stopka