Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

  2020.03.09

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

  Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

  Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

  W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

  Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

  Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

  Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

  Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

  grafika,miniatura,178,-.jpg

   

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec- sierpień 2020r. (sesja 26 sierpień 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2020.08.24

  1 lipiec (Morąg) – udział w certyfikacji Morąga jako miasta kandydata do Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow,

  1 lipiec (Orneta) – udział w „objazdowej” komisji wspólnej Rady Miejskiej w Ornecie, po realizowanych inwestycjach w naszej Gminie,

  15-31 lipiec – przebywałem na urlopie, 10 – 21 sierpień – zastępca burmistrza przebywał na urlopie ,

  7 sierpień (Orneta-Krzykały) – udział w pikniku lotniczym zorganizowanym w ramach XXII Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur na byłym lotnisku, 

  10 sierpień (Orneta) – spotkanie z zarządem SMLW Warmia na temat przekazania Gminie działki na osiedlu Warmia,

  14 sierpień (Orneta) – udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Ornecie nadającej tytuł honorowego obywatela Gminy Orneta Christianowi Meyl, 

  19 sierpień (Olsztyn) – udział w spotkaniu wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. (ZGOK) na temat bieżącej działalności spółki,

  20, 24 sierpień (Orneta) – udział w naradzie dyrektorów w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021,

  20 sierpień (Barczewo) – spotkanie wójtów , burmistrzów na temat chęci podwyżki cen odpadów przez  spółkę ZGOK w Olsztynie,

  21 sierpień (Orneta) – spotkanie z Warmińsko – Mazurskim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie min. na temat rewitalizacji ulicy Sienkiewicza w Ornecie,

  24 sierpień (Orneta) – spotkanie z Panią Agatą Nowak pełniącą obowiązki Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta w sprawie przekazania części  księgozbioru z likwidowanej filii Biblioteki Publicznej w Bażynach do zasobów Bibliotek Publicznej w Ornecie , podczas spotkania przedstawiliśmy projekt uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury w Ornecie w Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie.


  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek,  udzielenie ślubu 2  młodym parom  , udzielanie informacji telefonicznych i pomoc w załatwianiu spraw dla mieszkańców Gminy Orneta, udział w rozpoczęciu i zakończeniu maratonu wędkarskiego , podpisanie porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie potencjalnej budowy lokali mieszkalnych na działce przy ulicy Morąskiej w Ornecie.

           Burmistrz Ornety
           Ireneusz Popiel

 • OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"(LSR 2014-2020)

  2020.08.24


  Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. ogłosiliśmy informacje o naborze wniosków na działania:   

  1. OGŁOSZENIE NR 2/2020 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – START-UP
      Link do ogłoszenia: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=915
     Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku

  2. OGŁOSZENIE NR 3/2020 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – ROZWIJANIE       
      DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
      Link do ogłoszenia: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=906
      Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku

  3. OGŁOSZENIE NR 4/2020 - ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
      Link do ogłoszenia: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=916
      Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku

  4. OGŁOSZENIE NR 5/2020 - TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE
      OBJĘTYM LSR, WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH, KRÓTKICH
      ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, RYNKÓW ZBYTU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH
      Link do ogłoszenia: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=917
      Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów”

  2020.07.10

  Prowadzisz swój biznes?

   Myślisz o jego rozwoju,

                       brakuje Ci środków?  

   

  zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i  inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów”

   

  Każde spotkanie składa się z dwóch części:

  Część I – merytoryczna

  Jeżeli jesteś właścicielem mikro, małej lub średniej firmy, lub założyłeś start-up, to idealnie! Podczas spotkania opowiemy Ci, z jakiego wsparcia możesz skorzystać i co na tym zyskasz. Dowiesz się, co możesz sfinansować dzięki pożyczkom unijnym i na co możesz przeznaczyć środki.

  Część II – networkingowa

  Druga część spotkania ma charakter warsztatowy, na której ekspert BGK opowie, jak złożyć wniosek, jakich dokumentów potrzebujesz, a także wyjaśni jak należy je poprawnie przygotować i do kogo należy się zwrócić.

  Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

  Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a w zamian otrzymujesz praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych – udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe.
  Dzięki pomocy eksperta BGK, z łatwością zapoznasz się z całą potrzebną dokumentacją.

   

  Zaproszenie (pobierz)

  Plakat (pobierz)

  Program spotkania (pobierz)

  Ulotka produktowa (pobierz)

  Pożyczki dla MŚP (pobierz)

 • Bądźmy solidarni i pomóżmy poszkodowanym gminom województwa podkarpackiego.

  2020.07.09

  Bądźmy solidarni i pomóżmy poszkodowanym gminom województwa podkarpackiego.

  W obliczu kataklizmów, które ostatnio dotknęły wielu mieszkańców podkarpacia i ich wspólnoty samorządowe. Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP zwraca się o okazanie samorządowej solidarności i wsparcie tamtejszych gmin w niesieniu pomocy poszkodowanym oraz usuwania skutków żywiołów.
  W okresie, kiedy wszyscy odczuwamy skutki epidemii koronawirusa, gminy podkarpacia dodatkowo zmagają się ze skutkami klęsk żywiołowych sumujące się działania niekorzystnych zjawisk stawia poszkodowanych w bardzo trudnej sytuacji.
  Udzielenie poszkodowanym mieszkańcom wsparcia bezpośredniego w postaci zasiłków pieniężnych, których wysokość nie zmienia się od prawie 20 lat, może okazać się  niewystarczające. Dlatego Zarząd ZGW RP apeluje o zastosowanie samorządowej samopomocy, która wiele razy okazywała się bardzo skuteczna.
  W załączeniu podajemy listę najbardziej poszkodowanych gmin, wraz z informacjami o najpilniejszych potrzebach i danymi kontaktowymi. W każdej chwili jesteśmy także gotowi do nawiązania kontaktów, koordynacji i organizacyjne wsparcia pomocy.

  Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny ZGW RP

   

  Wykaz gmin (pobierz)

Stronicowanie

Banery

Stopka