Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Zarządzenie Nr RO.0050.112.2023 Burmistrza Ornety z dnia 05.10.2023 w sprawie określenia formy konsultowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.

Zarządzenie (pobierz)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie" zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko - mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo - doradczym dot. opracowania dokumentów RODO.

  • A

Spotkanie informacyjne - Obywatelski Monitoring Funduszy EU

Banery

Stopka