Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Ogłoszenie w sprawie składania propozycji organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych do objęcia dotacją w 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatur członków organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na 2020 rok

Banery

Stopka