Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

XXV sesja Rady Miejskiej w Ornecie

2020-09-23
 • Sesje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 14 września 2020 r.

BRM.0002.10.2020

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) zwołuję i zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 23 września 2020 r. o godz. 16,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Propozycje zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 24 czerwca 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 14 sierpnia 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych
  z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2020 r. - druk 171.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 – druk 172.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. druk 173.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - druk 174.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk 175.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Orneta za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 13. Interpelacje i zapytania radnych składane zgodnie z art. 24 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.).
 14. Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Informacje i komunikaty.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Uwaga

 1. Projekty uchwał dostępne są w BIP na stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie

www.orneta.pl w zakładce Organizacja działania samorządu →

Portal Rady Miejskiej w Ornecie → Nadchodzące posiedzenia →

Sesja nr XXV w dniu 23 września 2020 r.

Banery

Stopka