Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie

2020-09-21
 • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 14 września 2020 r.

BRM.0012.5.9.2020

     Na podstawie § 63 ust. 5 Statutu Gminy Orneta zwołuję wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie: Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16,00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie.

Temat posiedzenia

 1. Przyjęcie protokołu nr 8/2020 wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej
  w Ornecie w dniu 24 sierpnia 2020 r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą rozpatrywane na XXV sesji Rady Miejskiej w dniu
  23 września 2020 r.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Orneta za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Sprawy bieżące.

 

Na posiedzenie komisji zapraszam:

 1. Pana Ireneusza Popiela Burmistrza Ornety
 2. Pana Andrzeja Gierlofa Zastępcę Burmistrza Ornety
 3. Panią Annę Kich Skarbnika Gminy
 4. Panią Natalię Brycką Sekretarza Gminy

 

 

Banery

Stopka