Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów”

  2020.07.10

  Prowadzisz swój biznes?

   Myślisz o jego rozwoju,

                       brakuje Ci środków?  

   

  zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i  inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów”

   

  Każde spotkanie składa się z dwóch części:

  Część I – merytoryczna

  Jeżeli jesteś właścicielem mikro, małej lub średniej firmy, lub założyłeś start-up, to idealnie! Podczas spotkania opowiemy Ci, z jakiego wsparcia możesz skorzystać i co na tym zyskasz. Dowiesz się, co możesz sfinansować dzięki pożyczkom unijnym i na co możesz przeznaczyć środki.

  Część II – networkingowa

  Druga część spotkania ma charakter warsztatowy, na której ekspert BGK opowie, jak złożyć wniosek, jakich dokumentów potrzebujesz, a także wyjaśni jak należy je poprawnie przygotować i do kogo należy się zwrócić.

  Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

  Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a w zamian otrzymujesz praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych – udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe.
  Dzięki pomocy eksperta BGK, z łatwością zapoznasz się z całą potrzebną dokumentacją.

   

  Zaproszenie (pobierz)

  Plakat (pobierz)

  Program spotkania (pobierz)

  Ulotka produktowa (pobierz)

  Pożyczki dla MŚP (pobierz)

 • Bądźmy solidarni i pomóżmy poszkodowanym gminom województwa podkarpackiego.

  2020.07.09

  Bądźmy solidarni i pomóżmy poszkodowanym gminom województwa podkarpackiego.

  W obliczu kataklizmów, które ostatnio dotknęły wielu mieszkańców podkarpacia i ich wspólnoty samorządowe. Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP zwraca się o okazanie samorządowej solidarności i wsparcie tamtejszych gmin w niesieniu pomocy poszkodowanym oraz usuwania skutków żywiołów.
  W okresie, kiedy wszyscy odczuwamy skutki epidemii koronawirusa, gminy podkarpacia dodatkowo zmagają się ze skutkami klęsk żywiołowych sumujące się działania niekorzystnych zjawisk stawia poszkodowanych w bardzo trudnej sytuacji.
  Udzielenie poszkodowanym mieszkańcom wsparcia bezpośredniego w postaci zasiłków pieniężnych, których wysokość nie zmienia się od prawie 20 lat, może okazać się  niewystarczające. Dlatego Zarząd ZGW RP apeluje o zastosowanie samorządowej samopomocy, która wiele razy okazywała się bardzo skuteczna.
  W załączeniu podajemy listę najbardziej poszkodowanych gmin, wraz z informacjami o najpilniejszych potrzebach i danymi kontaktowymi. W każdej chwili jesteśmy także gotowi do nawiązania kontaktów, koordynacji i organizacyjne wsparcia pomocy.

  Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny ZGW RP

   

  Wykaz gmin (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2020r. (sesja 24 czerwiec 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety.

  2020.06.23

  1 czerwiec (Pasłęk) – wyjazd do schroniska dla bezdomnych zwierząt PSI RAJ, spotkanie z osobą zarządzającą schroniskiem nt. nieodpłatnego  przyjęcia  bezdomnych zwierząt z terenu gminy Orneta,

  2 czerwiec (Olsztyn) – udział w Walnym Zgromadzeniu ZGOK sp. z o.o . Walne Zgromadzenie odrzuciło projekt uchwały w sprawie podwyższenia cen unieszkodliwiania odpadów dla 37 gmin członkowskich . Kolejne Walne Zgromadzenie w tej sprawie zaplanowano na 30 lipca br.

  7 czerwiec (Bażyny) – spotkanie z mieszkańcami wsi Bażyny w związku z wyborem sołtysa wsi.

  10 czerwiec (Orneta) – udział w przekazaniu placu budowy – termomodernizacja Przychodni Zdrowia w Ornecie,

  11 czerwiec (Orneta) – udział w procesji Bożego Ciała w Ornecie, w tym roku pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowywali jeden z ołtarzy. Dziękuję wszystkim tym pracownikom, którzy włączyli się w przygotowanie ołtarza ,

  15 czerwiec (Dobre Miasto) – udział w konwencie wójtów , burmistrzów podczas posiedzenia zarządu Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek, nt. możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych,

  17 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Prezesem PORKON sp. z o.o. w Ornecie nt. bieżącej sytuacji gospodarczej i funkcjonowania spółki,

  23 czerwiec (Orneta) – udział w Walnym Zgromadzeniu TBS Administrator sp. z o.o.

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek,  udzielenie ślubu 2  młodym parom  , udzielanie informacji telefonicznych i pomoc w załatwianiu spraw dla mieszkańców Gminy Orneta, spotkanie z mieszkańcami ulicy Dolnej na temat budowy wiaty śmietnikowej, udział w przeglądach w Szkole Podstawowej numer 1 w Ornecie przy ulicy Warmińskiej – roboty elektryczne , Orlika Lekkoatletycznego , Placów Zabaw przy ul. Popiełuszki i Polo Markecie oraz zagospodarowania jeziora, udział w radach budowy Parku Miejskiego.

   

 • OGŁOSZENIE NR 1/2020 O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014 - 2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 2020)

  2020.06.09

  Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO...

   

  więcej szczegółów (kliknij)

 • Uroczystość Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

  2020.05.26

  Burmistrz Ornety uprzejmie zawiadamia, że pary małżeńskie, które w 2020 r. będą obchodzić Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego mogą składać wnioski o nadanie medalu do Urzędu Stanu Cywilnego w Ornecie w terminie do dnia 17.07.2020 r.

  Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

  Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.

  Uroczystości wręczania odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie organizowane są przez Urząd Miejski w Ornecie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręcza Burmistrz Ornety.

Stronicowanie

Banery

Stopka